آدرس:

اصفهان - پل چمران - اتوبان چمران - خیابان مولوی - چهار راه پوریای ولی- ساختمان 110 - واحد 3 - تعمیرات آنلاین تلفن همراه (فیکسیمو)

تلفن:

031 34 72 18 27

0935 --- ----

ایمیل:

info@fiximo.ir

تماس با ما